Το υψηλότατο επίπεδο υπηρεσιών πιστοποιείται από τις συνεχόμενες Διακρίσεις της SENATUS από φορείς και θεσμούς, κατατάσσοντας την στο υψηλότερο βάθρο των εταιρειών παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα