Οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα καταστήματα SENATUS® λειτουργούν με ενιαίο back-office που συνδυάζει μοναδικά και ολοκληρωμένα 3 επιχειρήσεις σε 1:

BROKER  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ           (μεσίτης ασφαλίσεων)
ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  (με πανελλήνιο χαρτοφυλάκιο)
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ (με αποκλειστικά πακέτα)

Τα προϊόντα-υπηρεσίες που προσφέρει το Δίκτυο SENATUS® χρειάζονται ιδιαίτερη προβολή και κατάρτιση. Η Μητρική εταιρεία έχει ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο Franchise, που τα περιέχει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητά, εύκολα στην παρουσίαση τους και απλά στον τρόπο που λειτουργούν. 

Τα καταστήματα SENATUS® σαν σήμα είναι κατοχυρωμένα (Registered Trade Mark). Επίσης διαθέτουν το δικό τους ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα SENATUS® Software Package εξυπηρέτησης πελατών και ενημέρωσης συνεργατών.

Το  Local Store Marketing (Τοπική προώθηση) των καταστημάτων καλύπτει έναν συνδυασμό πώλησης στο κατάστημα µε στοιχεία οργανωμένου και υποστηριζόμενου marketing.

Η SENATUS® δημιούργησε  Δίκτυο καταστημάτων Franchise, με αντικείμενο τις Ασφαλίσεις, τα Κτηματομεσιτικά και τα Τραπεζικά, κάτω από μία στέγη και μέσα σε ένα πρωτότυπο και ολοκληρωμένο σύστημα ONE Stop Shop.

Ο σύγχρονος άνθρωπος έχοντας να αντιμετωπίσει μία πληθώρα καθημερινών προβλημάτων σε διάφορα επίπεδα, αναζητά έναν επαγγελματία με τον οποίο θα συζητά τις ανάγκες του και θα μπορεί με σιγουριά και ασφάλεια να αναθέσει τις επιλογές του ιδίου, της οικογένειας του και της επιχείρησης του στον  Άνθρωπό μας… της SENATUS®

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται σήμερα, πριν από μερικά χρόνια οι καταναλωτές τις θεωρούσαν πολυτέλεια. Στις μέρες μας όμως παρατηρείται ότι όλος ο κόσμος επιθυμεί και αναζητά ολοκληρωμένη ενημέρωση σε συνδυασμό με αξιόπιστες λύσεις.