Το SENATUS Franchise Package σας δίνει την ευκαιρία να εκμεταλλευτείτε το  σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει  και να λειτουργήσετε το δικό σας ανεξάρτητο κατάστημα SENATUS® στην αγορά της περιοχής σας. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης της επιχειρηματικής αυτής ευκαιρίας δεν προσφέρεται σε όλους. Βασική προϋπόθεση είναι να πληρείτε κάποιες  σημαντικές προδιαγραφές, που χαρακτηρίζουν κάθε Franchisee του Δικτύου μας:

  • Επαγγελματικό ήθος
  • Κατάλληλη προσωπικότητα (συνεργασία – πρωτοβουλία)
  • Ανάλογες σπουδές ή ανάλογη εμπειρία
  • Αναγνώριση στην τοπική αγορά
  • Καλές δημόσιες σχέσεις
  • Οργανωτικότητα
  • Φιλοδοξίες για διοικητική και οικονομική εξέλιξη
  • Ικανότητα για ανάπτυξη πρωτοβουλιών
  • Προϋποθέσεις νόμου και κανονισμού λειτουργίας
  • Θέληση για επιτυχία

Τα παραπάνω αποτελούν βασικά συστατικά της απόλυτης ποιότητας που διέπει και χαρακτηρίζει τα καταστήματα SENATUS®

Αν λοιπόν πιστεύετε ότι οι ανωτέρω προδιαγραφές
περιγράφουν την προσωπικότητά σας,

αν πιστεύετε, ότι σας ενδιαφέρει η πρόταση
και αντέχετε το βάρος της ευθύνης που συνεπάγεται το κύρος της SENATUS®,

σας καλούμε να γίνετε εσείς ο επόμενος επιτυχημένος κρίκος
στην αλυσίδα καταστημάτων SENATUS®

και εμείς σας προσφέρουμε
ένα ολοκληρωμένο και λίαν ελκυστικό πακέτο FRANCHISE!