Τι καλύπτεται σε συμβόλαια υγείας και απώλεια εισοδημάτων: Allianz & Covid-19

Τους συνεργάτες και τους πελάτες της στηρίζει η Allianz στη δύσκολη αυτή συγκυρία για την Ελλάδα και τον κόσμο, αποφασίζοντας με βάση την παρούσα κατάσταση να μην ενεργοποιήσει τον όρο εξαίρεσης για πανδημία σε όποια συμβόλαιά της υπάρχει.

Όσον αφορά τη νοσηλεία ασφαλισμένων με τον ιό επισημαίνει ότι αν μελλοντικά ο ΕΟΔΥ με σχετική έγκρισή του παραπέμψει ασθενείς-ασφαλισμένους στο ιδιωτικό σύστημα υγείας, η ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη θα ενεργοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που θα τεθούν από τις Αρχές

Επίσης όσοι έχουν στα συμβόλαια τους το bonus μη χρήσης και νοσηλευτούν σε δημόσιο νοσοκομείο μπορούν προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά της νοσηλείας να αποζημιωθούν.

Όσον αφορά την κάλυψη απώλειας εισοδήματος, όσοι έχουν την κάλυψη και είναι πιστοποιημένα φορείς του ιού και δεν μπορούν να εργαστούν δικαιούνται να αποζημιωθούν.

Τέλος σχετικά με τα συμβόλαια που καλύπτουν διαγνωστικές Εξετάσεις διευκρινίζεται ότι για το τεστ του COVID- 19 σε ιδιωτικό θεραπευτήριο «καλύπτονται τα έξοδα εφόσον έχει ακολουθηθεί η επίσημη διαδικασία που ορίζει ο Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και το Υπουργείο Υγείας.

Αυτό σημαίνει ότι αν ο ασφαλισμένος έχει απευθυνθεί αρχικά στον ΕΟΔΥ και απορριφθεί το αίτημά του για εξέταση και στη συνέχεια παραπεμφθεί από ιδιωτικό γιατρό σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο ή νοσοκομείο για την διενέργεια της εξέτασης, καλύπτεται από το ασφαλιστικό του πρόγραμμα». Πρέπει ωστόσο να γίνει σε συνεργαζόμενο δίκτυο διαγνωστικών κέντρων.

Πηγή: Insurancedaily