Σχολικά προγράμματα ομαδικής ασφάλισης από 2 ευρώ ανά μαθητή!

Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για την νέα σχολική χρονιά και όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες ετοιμάζονται για τον αγιασμό και το πρώτο κουδούνι των μαθημάτων. Οι υπεύθυνοι κάθε μονάδας εκτός των άλλων και όπως κάθε έτος θα πρέπει καθημερινά να μεριμνούν και για ατυχήματα ή ασθένειες που μπορεί να προκύψουν στους μαθητές τους.

Τα ομαδικά σχολικά προγράμματα προσωπικού Ατυχήματος περιλαμβάνουν ασφάλιση ζωής, μόνιμης ολικής και μερικής ανικανότητας, δαπάνες από ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, νοσοκομειακές δαπάνες, ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα και παροχές ασθενείας έως ενός συγκεκριμένου ασφαλιστικού ποσού ανά μαθητή και ανάλογα το σχέδιο κάλυψης και την εταιρεία.

Η ασφάλιση αφορά μαθητές βρεφονηπιακών σταθμών, νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης, ξένων γλωσσών, ΙΕΚ κ.α και παρέχει κάλυψη κατά την διάρκεια που οι μαθητές είναι υπό την ευθύνη των αρμοδίων (νηπιαγωγών, δασκάλων, καθηγητών) τις ώρες διδασκαλίας, διαλλειμάτων, εκδρομών, περιπάτων, εκδηλώσεων, ολοήμερου σχολείου, δραστηριοτήτων εντός Ελλάδας καθώς και κατά την μετάβαση στο σχολείο (μια ώρα πριν) και κατά την επιστροφή στο σπίτι (μια ώρα μετά)

Ενημερωθείτε από τον πλησιέστερο Αντιπρόσωπο της SENATUS:

Όλες οι εταιρείες, ενδεικτικά Generali, AXA, Allianz, Interamerican, Eurolife ERB, ERGO, Εθνική, Ατλαντική Ένωση, AIG, Interasco, Prime, Μινέττα, Ορίζων, Συνεταιριστική, Υδρόγειος, Ιντερσαλόνικα ανάλογα την πολιτική τους διαθέτουν ομαδικά προγράμματα προσωπικού ατυχήματος σχολείων-εκπαιδευτηρίων είτε ως έτοιμα διαμορφωμένα πακέτα κάλυψης συγκεκριμένων ορίων, παροχών και επιλογών είτε διαμορφώνουν ανάλογα το αίτημα και τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενης σχολικής μονάδας.

Το κόστος μιας ομαδικής ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος μαθητών διαμορφώνεται ανάλογα τον αριθμό των μαθητών 20, 30, 50, 100 κτλ, το όριο αποζημίωσης ανά μαθητή πχ 4.000, 5.000, 6.000, 10.000, 15.000 ευρώ κ.α και τις παροχές κάθε πακέτου. Ενδεικτικά το κόστος ασφάλισης προσωπικού ατυχήματος μέσα από ένα ομαδικό σχολικό πρόγραμμα δύναται να ξεκινάει ακόμα και από 2 ευρώ ανά μαθητή ανάλογα τις παροχές και την εταιρεία. Επιπλέον σε ορισμένα πακέτα ασφάλισης συμπεριλαμβάνεται και το διοικητικό προσωπικό του εκάστου εκπαιδευτηρίου με το ίδιο κόστος!

Δείτε εδώ αποσπάσματα από το «Σχολικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης» ενδεικτικά των εταιρειών Εθνικής και Interamerican, που είναι παρόμοιοι με των υπόλοιπων εταιρειών.

 

ΕΘΝΙΚΗ Ασφαλιστική:
Εθνική Ασφαλιστική
INTERAMERICAN

Interamerican

Οι Αντιπρόσωποι της SENATUS σας υπενθυμίζουν πως μπορούν να φανούν χρήσιμοι και σε αυτήν την ανάγκη της κοινωνίας μας!

 

©Μέντωρ Διαμεσολαβητής