ΚΥΚΛΩΝΑΣ: Καλύπτεται από τις Ασφαλιστικές εταιρείες;

Είναι όμορφο να απολαμβάνουμε όλα όσα έχουμε αποκτήσει.

Τα περιουσιακά μας στοιχεία είναι αγαθά στα οποία έχουμε επενδύσει οικονομικά, αλλά και συναισθηματικά. Είναι η περιουσία που δημιουργήσαμε για εμάς και τους αγαπημένους μας ανθρώπους. Πως μπορούμε όμως να την προστατεύσουμε από απρόβλεπτους κινδύνους που μπορεί να την απειλούν καθημερινά;

Για την κάλυψη της ακίνητης και κινητής περιουσίας σας, η SENATUS σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους Ασφαλιστικούς ομίλους της Ευρώπης είναι πάντα δίπλα σας για να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και σύγχρονα προγράμματα Ασφάλισης.

Επιλέγοντας ένα από τα προγράμματα ασφάλισης περιουσίας απολαμβάνετε:

 • Πλήρη ασφάλιση των περιουσιακών σας στοιχείων από φυσικές καταστροφές και τυχαία γεγονότα (όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, καταιγίδα, χιόνι, διαρροή σωληνώσεων κ.λπ.) αλλά και από κακόβουλες ενέργειες και βανδαλισμούς, ακόμη και από τρομοκρατικές ενέργειες.
 • Τη δική σας προστασία, εξασφαλίζοντας την ηρεμία και την ασφάλειά σας. Πολλές φορές είτε ως ιδιοκτήτης είτε ως ενοικιαστής, είστε εκτεθειμένος σε κινδύνους που προέρχονται από την κατοχή των περιουσιακών σας στοιχείων (π.χ. αστική ευθύνη, έξοδα προσωρινής διαμονής μετά από ζημιά, απώλεια ενοικίου, ληστεία μετρητών κ.λπ.)
 • Πλήθος πρωτοποριακών καλύψεων με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.
 • Νέα υπηρεσία επείγουσας τεχνικής βοήθειας
  Επιπλέον με όλα τα πακέτα ασφάλισης κατοικίας εξασφαλίζετε την υπηρεσία επείγουσας τεχνικής βοήθειας χωρίς καμία επιβάρυνση στο ασφάλιστρό σας, για την εξυπηρέτησή σας σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης.Αναλυτικότερα, για να δείτε τις παροχές της νέας κάλυψης επείγουσας τεχνικής βοήθειας:
 • Επισκευή στη σταθερή υδραυλική εγκατάσταση (σωληνώσεις ή βάνες) σε περίπτωση θραύσης υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Επισκευή στη σταθερή ηλεκτρική εγκατάσταση σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Υπηρεσίες Κλειδαρά σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής κλειδιών ή αδυναμία λειτουργίας της κλειδαριάς της κυρίας εισόδου της ασφαλισμένης κατοικίας σας
 • Αντικατάσταση υαλοπινάκων και κρυστάλλων λόγω θραύσης εξαιτίας αιφνίδιου γεγονότος (π.χ. πυρκαγιά, κλοπή με διάρρηξη)
 • Υπηρεσία φύλαξης της κατοικίας για διάστημα έως 72 ωρών όταν παραμένει απροστάτευτη μετά από φωτιά, πλημμύρα ή κλοπή με διάρρηξη
 • Προσωρινή αντικατάσταση της τηλεόρασης ή του DVD για διάστημα έως 15 ημερών μετά από φωτιά, πλημμύρα ή κλοπή με διάρρηξη
 • Καθαρισμός και αποκομιδή ερειπίων όταν η ασφαλισμένη κατοικία σας είναι ακατάλληλη για κατοίκηση μετά από φωτιά ή πλημμύρα
 • Μεταφορά επίπλων καθώς και Αποθήκευση – Φύλαξη επίπλων για διάστημα έως 7 ημερών, όταν η ασφαλισμένη κατοικία σας είναι ακατάλληλη για κατοίκηση μετά από φωτιά, πλημμύρα ή κλοπή με διάρρηξη
 • Διαμονή σε ξενοδοχείο με όριο τις 2 διανυκτερεύσεις όταν η κατοικία σας είναι ακατάλληλη για κατοίκηση μετά από φωτιά, πλημμύρα ή κλοπή με διάρρηξη
 • Κάλυψη εξόδων επείγουσας επιστροφής στην κατοικία εάν κατά την επέλευση της ζημιάς βρίσκεστε σε απόσταση τουλάχιστον 200χλμ από την ασφαλισμένη κατοικία σας. Σε μια τέτοια περίπτωση εάν ταξιδεύατε με το όχημά σας και αναγκαστήκατε να το αφήσετε στον τόπο που βρισκόταν, θα καλυφθούν και τα έξοδα ανάκτησης του οχήματος χρησιμοποιώντας μέσα μαζικής μεταφοράς.
 • Υπηρεσία πληροφοριών σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς μετά από φωτιά, πλημμύρα ή κλοπή με διάρρηξη και παροχή πληροφοριών επείγουσας ανάγκης
 • Μεταβίβαση Επειγόντων Μηνυμάτων σε περίπτωση επέλευσης ζημιάς, σε άτομα που θα υποδείξετε εσείς στην Ελλάδα ή το εξωτερικό εφόσον εσείς αδυνατείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους.
  Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον πλησιέστερο Αντιπρόσωπο SENATUS