ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ: 8.267 ζημιές σε ασφαλισμένες κατοικίες το 2021

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας Περιουσίας, το 2021 εκδόθηκαν 1.086.967 ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικιών (συμπεριλαμβάνονται και οι «Κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης»). Η συνολική ασφαλισμένη αξία τους σε ό,τι αφορά την αθροιστική κάλυψη πυρός (κτηρίου και περιεχομένου) και απώλειας κερδών ήταν της τάξεως των €123,4 δισ. Η έρευνα της ΕΑΕΕ κατέγραψε 8.267 ζημιές σε κατοικίες (οι 15 εξ αυτών αφορούσαν κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης) μέχρι 31/12/2021, για τα συμβόλαια τα οποία εκδόθηκαν εντός του 2021. Για τις ζημιές αυτές πληρώθηκαν αποζημιώσεις €11,7 εκατ. και σχηματίστηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων ύψους €17 εκατ. στο τέλος του έτους.

Το 2020, αντίστοιχα, βάσει επικαιροποιημένων στοιχείων, το πλήθος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων για κάλυψη κατοικιών ήταν 1.046.818, με ασφαλισμένα κεφάλαια ύψους €120,7 δισ. Είχαν καταγραφεί 10.832 ζημιές σε κατοικίες και είχαν πληρωθεί αποζημιώσεις ύψους €14 εκατ., ενώ οι εκκρεμείς αποζημιώσεις ανέρχονταν σε €15,4 εκατ.

Ποια ήταν τα μεγαλύτερα καταστροφικά γεγονότα της διετίας ’20 – ’21

Κλοπή, φωτιά, σεισμός, καιρικά φαινόμενα, θραύση σωληνώσεων και κρυστάλλων, βραχυκύκλωμα είναι κάποιοι από τους κινδύνους που απειλούν τα σπίτια μας. Άραγε, ποιοι από αυτούς εγείρουν τις περισσότερες απαιτήσεις και ποιοι τις μεγαλύτερες αποζημιώσεις;

Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δίνονται από την ανάλυση των αιτιών των ζημιών σε ασφαλισμένες κατοικίες, τις οποίες κατέγραψε, μεταξύ των άλλων, η έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος επί των Ασφαλίσεων Περιουσίας για το 2021.

Στον πίνακα 1 καταγράφονται αναλυτικά οι ζημιές σε κατοικίες, ανά αιτία ζημιάς, τόσο για το 2021 όσο και για το 2020 (επικαιροποίηση).

Αντίστοιχα, στον πίνακα 2 καταγράφεται η κατανομή των ποσών των αποζημιώσεων (πληρωθείσες και εκκρεμείς) ανά αιτία ζημιάς, για τα έτη 2021 και 2020 (επικαιροποίηση).

Από τι κινδυνεύουν περισσότερο τα σπίτια μας;
1 Πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, στάσεις, οχλαγωγίες.
2 Περιλαμβάνονται οι μηχανικές βλάβες.
Από τι κινδυνεύουν περισσότερο τα σπίτια μας;
1 Πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, απεργίες, στάσεις, οχλαγωγίες.
2 Περιλαμβάνονται οι μηχανικές βλάβες.

Τα καιρικά φαινόμενα (στις αιτίες) & η φωτιά (στις αποζημιώσεις) οι “πρωταγωνιστές”

Όπως προκύπτει από τα παρατιθέμενα στοιχεία (βλ. πίνακες 1 & 2), εξαιτίας καιρικών φαινομένων δηλώθηκαν οι περισσότερες ζημιές στις ασφαλισμένες κατοικίες, ενώ ακολουθούν η θραύση σωληνώσεων και τα λοιπά αίτια. Ωστόσο, η φωτιά είναι εκείνη που προκαλεί τελικά τα μεγαλύτερα ποσά αποζημιώσεων (€12,7 εκατ. το 2021, €7,4 εκατ. το 2020), παρότι ως αιτία ζημιάς βρίσκεται στην 4η θέση της κατάταξης το 2021 και στην 5η θέση το 2020.

Τα καιρικά φαινόμενα είναι η δεύτερη στη σειρά αιτία που προκαλεί τις μεγαλύτερες αποζημιώσεις. Κι αυτό, προφανώς, δεν είναι διόλου τυχαίο. μία από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι η αύξηση της συχνότητας και της σφοδρότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων (από τα εννέα μεγάλα καταστροφικά συμβάντα των ετών 2020 & 2021, που παρουσιάζουμε στη συνέχεια, τα τέσσερα χαρακτηρίζονται ως ακραία καιρικά φαινόμενα).

Ζημιές σε κατοικίες από τα μεγάλα καταστροφικά γεγονότα των ετών 2021 & 2020

Στον πίνακα 3 παραθέτουμε συνοπτικά στοιχεία για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε ασφαλισμένες κατοικίες λόγω των ιδιαιτέρως καταστροφικών γεγονότων των ετών 2020 & 2021 (δυστυχώς, δεν ήταν μόνο αυτά), για τα οποία η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος διενήργησε ξεχωριστές έρευνες.

Από τι κινδυνεύουν περισσότερο τα σπίτια μας;